Video Træning i FocalScope

Lær nyt omkring FocalScope med video træning

Introduktion til FocalScope

Lær mere omkring fordelen ved Focalscope webbaseret email ticket system med indbygget live chat og call center. Få en samlet løsning til alt jeres kommunikation med jeres kunder på tværs af kanaler.

Global Hot Keys

I denne video kan du lære hvordan global hot keys kan hjælpe jeres medarbejdere med at blive mere produktive. Bemærk at global hotkeys kun virker på Microsoft Windows

Træning af nye medarbejdere

Opret en godkendelseproces for nye medarbejdere før end de kan udsende emails til kunderne. Således vil deres mentor review og frigive email før end den sendes til kunden.

Dokument Center

Upload og gem filer og dokumenter i FocalScope’s indbyggede dokumentcenter. Opret jeres egne foldere og underfoldere. Vedhæft filer fra dokomumentcenter, når I skal sende emails til kunderne.

Jabber

Jabber giver jeres mulighed for at chatte sammen direkte i FocalScope system. I kan endvidere chatte direkte i relation til specifikke tickets.

Live Chat

Opret en eller flere live chat kanaler til jeres websites. Opret pro-aktiv chat for at hjælpe kunderne på jeres site. Se relaterede tickets til kunden direkte fra chat vinduet.

Standard svar templates

Email stardard svar templates hjælper jer med hurtigere at kunne besvare email fra kunderne. Opret jeres egne mapper med standard svar templates.

SLA – Service level agreement

SLA hjælper jer med at overholde svartiderne til jeres kunder, så de ikke venter unødvendigt. Ved hjælp af SLA kan I få farvekoder på emails, som ikke er behandlet indenfor jeres SLA.

Opret ny brugere

Lær hvordan I nemt kan oprette nye brugere inde i FocaScope. Lær hvordan I kan oprette ny email konti. Lær hvordan I kan konfigurere ticketfoldere i system.

Opret brugergrupper

I denne video kan I lære hvordan I med fordel kan oprette brugergrupper i system. Lær hvordan I kan tildele adgangsrettigheder til de enkelte brugergrupper.

Opsætning af jabber

Lær hvordan I kan foretage opsætning af Jabber i denne video. Lær hvordan Jabber kan konfigures i FocalScope i forhold til jeres behov.

Opsætning af ticketfoldere

I denne video lærer I hvordan I kan oprette nye ticket foldere samt underforldere. Lær hvordan I kan tilføje email konti og signaturer til en ticketfolder.

Opsætning af Agent View

Lær hvordan I nemt kan oprette agent views i FocalScope. På den måde er det muligt for medarbejderne at dele emails og data på tværs af folderne i system.

Opret acceleratorer

Accelratorer i FocalScope giver jer mulighed for at foretage opslag i andre eksterne systemer med parameter. Det kan opslag i CRM eller ERP systemer som eksempel.